El covid 19, ens ha portat a extremar les mesures de seguretat i higiene en els nostres centres en nom de la protecció, seguretat i cura dels nostres residents, empleats i famílies.

• Desinfecció contínua en zones comunes i habitacions.

• Pla d’activitats i rutines diàries dels residents segons unitats de convivència estables.

• Zona d’aïllament amb una unitat exclusiva de prevenció i seguiment, amb personal exclusiu.

• Mapa del centre en funció de resultats de proves diagnòstiques.

• Formació contínua sobre l’ús de les mesures de seguretat.

• Intensificació de la seguretat amb totes les mesures necessàries per a la protecció dels nostres grans.

Ús de màscarreta i equips de protecció individual, gel hidro alcohòlic, presa de constants i temperatura, distància social i higiene.

• Potenciació i manteniment de comunicació fluida amb famílies i amics a través de crides i visites programades amb totes les mesures de seguretat.

Situació i evolució de la pandèmia de COVID-19 a Espanya
https://cnecovid.isciii.es/