COMPILANCE I CODI ÈTIC

Bastón de oro informa que, d’acord amb la legalitat vigent, tenim implantat un programa de Compliance i un Codi Ètic en el si de la nostra organització i en tots els nostres Centres.

Amb això, les Residències segueixen la línia de transparència i bona gestió que utilitzen com a guia constant en tots els projectes que emprenen, i que té com a objectiu donar un servei de qualitat que constantment es vegi millorat.

I un codi ètic i de conducta per a tots els nostres treballadors.

Com un dels instruments per a expressar i recopilar el ram de valors, principis i normes ètiques de la nostra organització.

NORMATIVES DE QUALITAT

UN ANY MES , COMPLIM AMB LA NORMATIVA DE QUALITAT UNE-EN-ISO 9001:2021

Política Qualitat